Now showing items 1-1 of 1

  • Ingebrigtsen, Martine Vold (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Målet med denne oppgaven har vært å kartlegge og analysere bakgrunnen for utviklingen i Sivilombudsmannen 1990-2005. I denne perioden gjorde Stortinget en rekke grep for å ruste opp kontrollfunksjonen, men Sivilombudsmannen ...