Now showing items 1-1 of 1

  • Indset, Marthe (Master thesis / Hovedoppgave, 2000)
    Oppgaven handler om subsidiaritetsprinsippet i EU. Nærmere bestemt er det som undersøkes subsidiaritetsprinsippets innhold, anvendelser og funksjoner etter traktatrevideringen av 1996/97. Dette ble gjort ved å undersøke ...