Now showing items 1-1 of 1

  • Hosami, Babek Aanesen (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Sammendrag av masteroppgave. Denne masteroppgaven handler om Irans utenrikspolitikk. Målet har vært å fange opp essensen i utformingen av politikken på generelt grunnlag. Jeg har tatt utgangspunkt i et enkelt spørsmål som ...