Now showing items 1-1 of 1

  • Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Hovi, Jon (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2013)
    En god internasjonal klimaavtale krever ikke bare bred deltagelse og dype forpliktelser, den må også sikre at medlemslandene overholder sine forpliktelser. Håndhevingssystemet i Kyotoprotokollen har en rekke svakheter. ...