Now showing items 1-1 of 1

  • Haga, Maria Marcela Garcia (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    For at borgerne i et demokrati skal kunne ta veloverveide valg i saker som berører dem og det samfunnet de lever i, er de avhengige av informasjon i forkant av de beslutninger som skal tas på deres vegne av de folkevalgte ...