Now showing items 1-1 of 1

  • Haarr, Ingrid (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    I denne komparative casestudien av fem land i Sør-Amerika analyseres grunner til variasjon i regulering av arbeidsmarkedet, derunder regulering av atypiske arbeidsrelasjoner. Slike relasjoner mellom arbeidstaker og ...