Now showing items 1-1 of 1

  • Haanshuus, Birgitte; Jupskås, Anders Ravik (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Til tross for at det ofte hevdes at ytre høyre har beveget seg fra «gata» til «data», finnes det få studier som undersøker denne påstanden. Denne artikkelen gir en systematisk kartlegging av norske grupperinger på ytterste ...