Now showing items 1-1 of 1

  • Egenæs, Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Norsk policy mot tvangsekteskap har gjennomgått store endringer i løpet av de ti siste årene. Forståelsene av problemet tvangsekteskap har endret seg, det samme har konstruksjonen av aktørene problemet angår. I denne ...