Now showing items 1-1 of 1

  • Didriksen, Nina (Master thesis / Hovedoppgave, 1995)
    «SKEIVE VELGERE - POLITISK ATFERD BLANT LESBISKE OG HOMO-SEKSUELLE» Hovedoppgavens tema er politisk adferd blant organiserte lesbiske og homoseksuelle. Med politisk adferd menes bl.a. stemmegivning, organisasjonsmedlemskap, ...