Now showing items 1-1 of 1

  • Dersyd, Jan-Inge (Master thesis / Hovedoppgave, 1993)
    I kapittel 1 redegjøres det for tema og problemstilling: Problemstillingen går på hva representantene prøvver å oppnå ved å benytte spørretimen. Det er i den sammenheng spekulert over tre hypoteser: I) Hypotesen om ...