Now showing items 1-1 of 1

  • Dalfest, Kjersti Stemland (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne studien har undersøkt den politiske prosessen i Norge før det ble gitt konsesjon til mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia. Antall forbindelser til utlandet har vært et konfliktspørsmål over lengre ...