Now showing items 1-1 of 1

  • Daae, Ingrid Eidsheim (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Sidan Sovjetunionens fall har Noreg satsa mykje på samarbeid og godt naboskap med Russland. I 1993 vart Barentssamarbeidet etablert, og i 2005 plasserte Stoltenberg-regjeringa nordområda, der Russland er ein sentral aktør, ...