Now showing items 1-1 of 1

  • Christensen, Lina (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Vinteren 2015 offentliggjorde regjeringen Solberg, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, hva som skal være Norges klimamål for 2030; innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslipp med 40 prosent sammenlignet med ...