Now showing items 1-1 of 1

  • Buraas, Vibeke (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    I denne oppgaven prøver jeg å supplere diskusjonen rundt NATOs rolle i Kosovo-konflikten 1999. Serberne aksepterte i juni-99 en fredsavtale som var tilnærmet identisk med den de hadde forkastet tre måneder tidligere i ...