Now showing items 1-1 of 1

  • Bøen, Magne (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Etter gjenforeningen av Tyskland har landet endret sin militære profil. Fra å ikke ville involvere seg militært i operasjoner utenfor NATO-området, til i dag å delta i internasjonale operasjoner. Befolkningen har tradisjonelt ...