Now showing items 1-1 of 1

  • Bø, Paul (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Jeg har i denne oppgaven tatt utgangspunkt i OSSEs demokratiseringsprosjekt i Kosovo. Ideelt sett skal innføringen av et demokratisk styresett føre til et mer stabilt og harmonisk samfunn. Formålet med oppgaven har vært å ...