Now showing items 1-1 of 1

  • Aarre, Tale Krogsæter (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    I denne masteroppgåva har eg gjort ei kvantitativ analyse av over 200 000 nordmenn og ikkje-vestlege innvandrarar som har delteke på statlege arbeidsmarknadstiltak i perioden januar 2011 til desember 2015. Eg har sett på ...