Hide metadata

dc.contributor.authorJørgensen, Mia Kristin Stensland
dc.date.accessioned2016-07-26T22:28:12Z
dc.date.available2016-07-26T22:28:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJørgensen, Mia Kristin Stensland. Depressive symptomer blant ungdom født med leppe-, kjeve-, ganespalte. En longitudinell studie av betydningen av kroppsbilde og sosiale faktorer.. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/50695
dc.description.abstractMålet med denne studien var å undersøke sårbarhet for og stabilitet i utviklingen av depressive symptomer hos ungdom med leppe-, kjeve-, ganespalte (LKG) fra 10- til 16- års alder. Utseendevurderinger og sosiale faktorers påvirkning på sårbarhet og stabilitet i depresjonssymptomer var av spesiell interesse. Undersøkelsen baserte seg på longitudinelle data samlet inn mellom 1992 og 2015. Utvalget var ungdom med LKG (N= 372) som kom til rutineundersøkelse ved Statped sørøst og Rikshospitalet når de var 10 år og senere ved 16- års alder. Som mål på depressive symptomer ved 10- års alder ble The Personality Inventory for Children (PIC) og Hopkins Symptom Checklist (HSCL) ved 16- års alder brukt. Delskalaen Physical appearance fra Self- Perception Profile for Adolescents (SPPA) (16 år) og The Cleft Hearing, Appearance and Speech Questionaire (CHASQ) (10 og 16 år) ble benyttet som mål på utseende. Som mål på sosiale faktorer ble delskalaene Social competence og Close friendship fra SPPA (16 år), samt Child Experience Questionnaire (CEQ) (10 og 16 år) brukt. For å predikere depressive symptomer ved 16 år ble en hierarkisk multippel regresjonsanalyse utført. Paired samples t-test ble benyttet for å teste hvor stabile depressive symptomer, utseendevurderinger og sosiale faktorer var fra 10- til 16- års alder. Resultatene viste at flere jenter ved 16- års alder rapporterte moderat og alvorlig grad av depressive symptomer sammenlignet med guttene. Misnøye med utseende og lav selvfølelse i forhold til sosial kompetanse og nære vennskap ved 16- års alder predikerte depressive symptomer kontrollert for kjønn ved 16- års alder. Jentene rapporterte en signifikant økning i depressive symptomer fra 10- til 16- års alder, mens guttene har en signifikant nedgang i rapporterte symptomer. Resultatene fra denne studien viser at en tidlig identifisering av ungdommer med sårbarhet for depressive symptomer grunnet misnøye med utseende og sosiale vansker er viktig for positiv psykologisk tilpasning. Videre er denne studiens funn med på å bekrefte at det å være født med en synlig annerledeshet i ansiktet ikke er koblet til negative konsekvenser i seg selv. Disse funnene kan være en ytterligere indikasjon på at prosesser av emosjonell resiliens foregår hos barn og ungdom født med LKG.nor
dc.language.isonor
dc.titleDepressive symptomer blant ungdom født med leppe-, kjeve-, ganespalte. En longitudinell studie av betydningen av kroppsbilde og sosiale faktorer.nor
dc.titleDepressive symptoms among adolescent with cleft lip and palate: A longitudinal study of the impact of body image and social factors.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-07-26T22:28:12Z
dc.creator.authorJørgensen, Mia Kristin Stensland
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54199
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50695/1/Depressive-symptomer-blant-ungdom-fdt-med-leppe---kjeve---ganespalte-Copy.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata