Hide metadata

dc.contributor.authorAasland, Hilde Wiede
dc.date.accessioned2016-07-26T22:28:07Z
dc.date.available2016-07-26T22:28:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAasland, Hilde Wiede. Langtidseffekter av strukturert hukommelsestrening hos middelaldrende voksne - En longitudinell hjerneavbildningsstudie. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/50690
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med studien var å undersøke om man hos et utvalg friske middelaldrende voksne ville finne varige endringer i hjernestruktur og kognisjon, som resultat av å ha mottatt hukommelsestrening fem år tidligere. For å undersøke om deltakerne hadde varige endringer av hukommelsestrening ble utvalgte hjerneområder (kortikal tykkelse) og endringer knyttet episodisk hukommelse (korrekt kildehukommelse) undersøkt. Hjerneområdene insula-, fusiform og lateral orbitofrontal korteks ble analysert da funnene fra en tidligere studie (som denne oppgaven baserer seg på) viste sterke indikasjoner på at endringer i disse områdene var relatert til intervensjonen. Også prestasjonsnivået til deltakerne i intervensjonsgruppen, på det oppgavespesifikke målet knyttet til intervensjonen (korrekt kildehukommelse), viste en signifikant økning etter trening. Metode: Deltakerne i dette longitudinelle intervensjonsstudiet besto av 30 middelaldrende (gj.snitt alder 66.9 år), friske voksne. Deltakerne var ved studiestart tilfeldig fordelt i en intervensjons- og kontrollgruppe. Deltakerne i intervensjonsgruppen gjennomgikk i 2008 et intensivt kurs i Loci-metoden som varte over 8 uker. Samtlige deltakere gjennomgikk nevropsykologisk testing, og hjerneavbildning før (pretest –tp1) og etter (posttest- tp2) hukommelsestreningen. Ved femårsoppfølgingen (tp3) ble samme prosedyrer som ved pre- og posttest gjennomført. Sammenligning mellom gruppene ble analysert med toveis variansanalyse (ANOVA) og sammenligning av endring innad i gruppene over tid med paret t-test. En uavhengig t-test ble brukt for å undersøke forskjeller i endring fra studiestart til femårsoppfølgingen mellom gruppene. Resultater: Jeg fant en signifikant økning i kildehukommelse hos treningsgruppen mellom tidspunkt 1 og 3, selv om endringen ikke oversteg endringene i kontrollgruppen. Det var videre en trend effekt (p = 0.063) for at hjerneområdet høyre insula som viste effekt av trening etter 2 måneder også vedvarte etter fem år, sammenlignet med kontrollgruppen. Konklusjon: Resultatene gir indikasjoner på at intensiv hukommelsestrening kan ha en vedvarende effekt på prestasjonsnivået på det oppgavespesifikke-målet (kildehukommelse), og til en viss grad bidra til å opprettholde en lik hjernestruktur som ved studiestart i høyre insula korteks.nor
dc.language.isonor
dc.titleLangtidseffekter av strukturert hukommelsestrening hos middelaldrende voksne - En longitudinell hjerneavbildningsstudienor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-07-26T22:28:07Z
dc.creator.authorAasland, Hilde Wiede
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54192
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50690/1/Hovedoppgaven_HWAA_19-04-16.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata