Hide metadata

dc.contributor.authorHay, Audun Formo
dc.date.accessioned2016-07-26T22:27:48Z
dc.date.available2016-07-26T22:27:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationHay, Audun Formo. Treatment Foster Care Oregon for ungdommer med alvorlige atferdsproblemer: Beskrivelse av behandlingstiltaket og undersøkelse av hvor godt det treffer målgruppen i Norge.. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/50671
dc.description.abstractBakgrunn. Ungdommer med alvorlige atferdsproblemer kjennetegnes av store og komplekse vansker, og er en krevende gruppe å behandle. Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er et tiltak som har vist seg virksomt for denne gruppen. Behandlingen er et alternativ til institusjon, og ungdommene blir plassert i spesialiserte fosterhjem. I Norge ble modellen innført i 2008, men det er foreløpig ikke gjort studier på TFCO i norsk kontekst. Oppgaven har derfor to mål: for det første gis en inngående beskrivelse av TFCO-modellen, og hva internasjonal forskning sier om dens effekt. For det andre gjøres en undersøkelse av kjennetegn ved ungdommene som mottar behandlingen i Norge. Problemstillingene er: 1) Hvilket omfang og hvilken type problematikk har ungdommene ved oppstart av behandlingen? 2) Samsvarer dette med modellens målgruppe i andre land? Samt 3) hvilken gruppe mottar tiltaket sammenlignet med andre behandlingstilbud i Norge? Metode. Undersøkelsen er et selvstendig forskningsprosjekt med data innsamlet av Atferdssenteret. TFCO-utvalgets psykososiale problembelastning ble sammenlignet med et normutvalg, samt oppgitte gjennomsnitt fra tre svenske studier (Welchs T-test). I tillegg ble atferds- og risikomål i utvalg fra TFCO, Multisystemisk terapi (MST) og Funksjonell familieterapi (FFT) sammenlignet (enveis variansanalyse med kontraster). Alle ungdommene var i perioden 2009-2015 tatt inn i behandling på Østlandet i Norge. Resultater. Ungdommene i TFCO hadde på flere psykososiale mål betydelig større vansker enn normutvalget. Sammenlignet med svenske utvalg hadde de liknende eller høyere gjennomsnittskårer. De hadde også høyere gjennomsnittsskårer enn FFT på alle oppgitte mål, og høyere enn MST på flere mål på atferd og risiko. Konklusjon. På grunnlag av undersøkelsens funn, konkluderer vi med at TFCO i Norge har lyktes med å treffe modellens tiltenkte målgruppe. Sammen med FFT og MST ser modellen ut til å kunne inngå i en tiltakskjede av evidensbasert behandling for ungdommer med alvorlige atferdsproblemer i Norge. I denne retter TFCO seg mot ungdommer med høyest, MST nest høyest, og FFT lavest, problembelastning. Funnene fra undersøkelsen har implikasjoner for praksis og videre forskning.nor
dc.language.isonor
dc.subjectTFCO
dc.subjectatferdsproblemer
dc.subjectAtferdssenteret
dc.subjectMST
dc.subjectFFT
dc.subjectASEBA
dc.subjectCBCL
dc.subjectYSR
dc.subjectYLS
dc.subjectbarnevern
dc.subjectinstitusjonsbehandling
dc.subjectinstitusjon
dc.titleTreatment Foster Care Oregon for ungdommer med alvorlige atferdsproblemer: Beskrivelse av behandlingstiltaket og undersøkelse av hvor godt det treffer målgruppen i Norge.nor
dc.titleTreatment Foster Care Oregon for antisocial adolescents: A description of the model and a study of its target population in Norway.eng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2016-07-26T22:27:48Z
dc.creator.authorHay, Audun Formo
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54175
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50671/1/Hovedoppgave--Hay---Sveinsson-2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata