Hide metadata

dc.date.accessioned2016-05-23T12:30:17Z
dc.date.available2016-05-23T12:30:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/50345
dc.description.abstractI forbindelse med ny reguleringsplan for Risteigen 11/1 og 2, (Veggli næringspark), i Rollag kommune, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse av tre kullgroper av elleve i perioden 03-07 august 2015. Planområdet lå omtrent 700 m øst for Veggli sentrum, og var avgrenset i øst og vest av elvene Sønsteåe og Medåe. Sentralt for Veggli er Store Nordmannsslepa som gikk fra Eidfjord opp Måbødalen og Sysendalen, krysset elvene Djupa og Lågen, og kom ned i Uvdal, Numedal. En sidegren gikk lenger sør og kom ned nettopp i Veggli. Her ligger Kjemhus-gravfeltet med nær 40 røyser. Ferdselen over Hardangervidda går også mye lengre tilbake i tid, og Veggli har således trolig vært et sentralt knutepunkt både i jernalder, middelalder og i nyere tid. Kullgropene ble snittet for hånd og dokumentert med foto, tegning og innmåling. Kullprøver ble tatt fra alle de undersøkte gropene og disse er vedartbestemt og radiologisk datert, hvorav to til 1290-1420 e.Kr. som tilsvarer middelalder, og en til nyere tid. Prosjektleder: Bernt Rundbergeten_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper, Risteigen, 11/1 og 2, Rollag kommune, Buskerud fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.creator.authorRuss, Helene
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53974
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50345/1/RPT_B_Rollag_S%C3%B8reRisteigen_190116.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata