Hide metadata

dc.date.accessioned2016-05-09T13:17:58Z
dc.date.available2016-05-09T13:17:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/50236
dc.description.abstractHvordan ble 22. juli-terroren og reaksjonene på denne tolket i den norske offentligheten? Terrorangrep kan brukes til å konstruere ulike typer kollektiv identitet og tolkes på måter som skaper svært forskjellige sosiale og politiske reaksjoner. Avhandlingen kombinerer kultursosiologi, metaforteori, fenomenologi og narratologi for å kunne analysere den kulturelle logikken som former slike tolkninger. Frykten for terror preger våre mentale landskap og påvirker nasjonale og globale politiske prosesser. Paradoksalt nok er terror blitt et viktig referansepunkt når kollektiv identitet defineres: Ved å beskrives som antitesen til demokratiske verdier og fellesskap, representerer terroristene det motsatte av fellesskapets selvforståelse. Terror er ikke bare en sikkerhetstrussel, men er innvevd i moderne, demokratisk identitetskonstruksjon. Hva slags fellesskap bør skapes etter et terrorangrep og hvordan bør dette fellesskapet handle? Samfunnets svar på disse spørsmålene formes av terrorens kulturelle logikk. Å forstå denne logikken er avhandlingens mål.
dc.language.isonoen_US
dc.relation.haspartArtikkel 1: Rafoss, Tore Witsø: Enemies of Freedom and Defenders of Democracy: The Metaphorical Response to Terrorism. Manuskript. Skal publiseres. Artikkelen er ikke tilgjengelig i DUO i påvente av publisering.
dc.relation.haspartArtikkel 2: Rafoss, Tore Witsø: Meningsløs terror og meningsfylt fellesskap: Stoltenbergs taler etter 22. juli. I Sosiologisk tidsskrift 2015, 23(1–2) s. 6–28. Artikkelen er ikke tilgjengelig i DUO på grunn av utgiverrestriksjoner.
dc.relation.haspartArtikkel 3: Rafoss, Tore Witsø: Kampen om demokratiet: 22. juli og konstruksjonen av et kulturelt traume. I Kultursosiologisk forskning (2015) (red. Larsen). Oslo: Universitetsforlaget. Artikkelen er ikke tilgjengelig i DUO på grunn av utgiverrestriksjoner.
dc.titleTerrorens kulturelle logikk. Det offentlige ordskiftet etter 22. julien_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorRafoss, Tore Witsø
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53885
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50236/5/PhD-Rafoss-DUO.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata