Hide metadata

dc.date.accessioned2016-05-03T14:34:02Z
dc.date.available2016-05-03T14:34:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/50217
dc.description.abstractI forbindelse med reguleringsplan for ny rv. 9 Krokå-Langeid ble det i perioden 14.6.-19.8.2011 undersøkt seks lokaliteter på Langeid i Bygland kommune. Denne delen av rapporten omhandler de 18 sikre og 3 mulige flatmarksgravene, samt én fotgrøft, som fremkom på id136686. Rapportens Del I omhandler de øvrige fem lokalitetene, inkludert ytterligere én fotgrøft på id137398 som tidvis vil diskuteres i Del II, samt andre kulturminner på id136686. Alle vedlegg er samlet i rapportens Del III. De to fotgrøftene fra nå bortpløyde gravhauger kan ikke dateres med sikkerhet. Elleve graver kan på bakgrunn av gjenstandsfunn dateres til sen vikingtid, etter 900 e.Kr. De øvrige gravene antas å tilhøre samme periode, men inneholder ikke godt daterbare gjenstandsfunn. Gravene viser en god del variasjon i gravskikk og gravgods innen et samfunn av trolig begrenset størrelse, innen en forholdsvis kort tidsperiode. Gravtyper og gjenstandsfunn kan tyde på en viss sosial stratifisering. Handelsutstyr og importgjenstander vitner om kontakt med omverden. Gravfeltet representerer trolig siste fase av hedenske graver i området, og kan kanskje også reflektere en reaksjon på kristningen. En del av gravene har trolig ikke ligget uforstyrret, men har blitt gjenåpnet og innholdet har blitt manipulert. Det ble identifisert noe flere mannsgraver (10-12) enn kvinnegraver (5-9), og tre mulige barnegraver. Fire graver har inneholdt to personer. Gravene antas på bakgrunn av størrelse og manglende skjelettmateriale å være inhumasjoner, med unntak av tre sikre kremasjoner. Gravgodset inkluderte blant annet våpen (sverd, økser, pilspisser, spydspisser), hverdagsutstyr (bryner, ildstål, ildflint, kniver, nøkler, pinsetter, kar), tekstilutstyr (vevsverd, ullkammer, nålehus, spinnehjul), handelsutstyr (skålvekt, vektlodd, betalingssølv, mynter) og smykker (ovalspenner, sølvspenne, perler). Det ble utført seks radiologiske dateringer; tre ble gjort på brente bein, alle falt innen sen vikingtid-tidlig middelalder. Dateringene på kull er mer usikre; én ble datert til tidlig 1000-tall og sammenfaller med gravens innhold, mens to dateringer til hhv. steinalder og middelalder anses for å være fra forstyrrelser. Det ble analysert makrofossilprøver fra syv graver, men med begrensete resultater. Alt beinmateriale ble osteologisk analysert; det fremkom sikre kremasjoner av menneske i tre graver, samt enkelte dyrebein. Det var ingen bevarte spor av bein fra inhumasjoner. Prosjektleder: Kjetil Loftsgarden/Zanette T. Glørstaden_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleRV.9 Krokå-Langeid del II: Gravfelt fra vikingtid, Langeid Øvre, 2/1, Bygland k., Aust-Agderen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWenn, Camilla Cecilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53871
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50217/1/RPT_AA_Bygland_LangeidII_02052016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata