Hide metadata

dc.contributor.authorHaug, Oda Misje
dc.date.accessioned2016-04-21T22:27:44Z
dc.date.available2016-04-21T22:27:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationHaug, Oda Misje. Har bilkjøring blitt symbolpolitikk for å fremforhandle kvinne- og borgerrettigheter i Saudi-Arabia? En studie av bevegelsen Women to Drive . Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/50127
dc.description.abstractI denne oppgaven vil Women to Drive undersøkes, en bevegelse som protesterer på den religiøst begrunnede praksisen om at ingen kvinner tillates å kjøre bil i Saudi-Arabia. Ved undersøkelser av bevegelsens organisering, strategier og protester i perioden 2011-2014 ønsker jeg å bidra med forskning om bevegelsen i seg selv, samt å bidra med forskningsdata om protest- og sosiale bevegelser i Midtøsten, med et hovedfokus på sosiale bevegelser i Saudi-Arabia. I oppgaven undersøkes også kjøreforbudet for kvinner i seg selv, og hvordan forbudet får implikasjoner for kvinner, familien og samfunnet for øvrig. Ved hjelp av teori om patriarkalsk forhandling kan bevegelsens strategier være med på å beskrive patriarkalske systemers natur i sin midlertidige og konkrete form, og avsløre hvordan Women to Drive motstår, bidrar til og tilpasser seg de patriarkalske spillereglene i Saudi-Arabia. Ved en diskusjon av Women to Drive sine sosiale og politiske rammebetingelser for rettighetsforhandling tydeliggjøres utfordringer og dilemmaer i det politiske landskapet bevegelsen befinner seg i. Som det fremkommer i avhandlingen, bruker Women to drive bilkjøring som symbolpolitikk for å fremforhandle kvinne- og borgerrettigheter i Saudi-Arabia. Bilen brukes som et utgangpunkt for å stille krav, men også for å belyse statens diskriminerende politikk mot kvinner.nor
dc.language.isonor
dc.subjectsosiale
dc.subjectbevegelser
dc.subjectkvinners
dc.subjectrettigheter
dc.subjectprotestbevegelser
dc.subjectpatriarkalsk
dc.subjectforhandling
dc.subjectWomen
dc.subjectto
dc.subjectDrive
dc.subjectSaudi
dc.subjectArabia
dc.subjectdigitale
dc.subjectmedier
dc.subjectsymbolpolitikk
dc.subjectbilen
dc.subjectsom
dc.subjectsymbol
dc.subjectden
dc.subjectarabiske
dc.subjectvår
dc.titleHar bilkjøring blitt symbolpolitikk for å fremforhandle kvinne- og borgerrettigheter i Saudi-Arabia? En studie av bevegelsen Women to Drive nor
dc.titleHas driving become symbolic politics for negotiating women- and civil rights in Saudi Arabia?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-04-21T22:27:43Z
dc.creator.authorHaug, Oda Misje
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53792
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50127/1/Masteroppgave-ODA-HAUG-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata