Hide metadata

dc.date.accessioned2016-04-14T10:32:03Z
dc.date.available2016-04-14T10:32:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/50095
dc.description.abstractSidsel Mælands avhandling bringer nye data om Den katolske kirke i Norge. Via en omfattende studie basert på to års feltarbeid i katolske menigheter flere steder i landet, arkivstudier samt et større antall intervjuer, får vi et innblikk i noen av de mest flerkulturelle arenaene her i landet. Dette er et hittil underforsket kirkesamfunn med medlemmer fra ca 180 ulike nasjoner der den norske majoritetsbefolkningen i dag kun utgjør ca 15 prosent av medlemmene. Avhandlingen undersøker det store kulturelle mangfoldet som utfolder seg i ulike katolske miljøer. Avhandlingen er tverrfaglig anlagt. Med utgangpunkt i sosialantropologi, religionssosiologi, teologi og historiedisiplinen gir studien et omfattende og perspektivrikt innblikk i Den katolske kirke i Norge blant annet når det gjelder katolsk innvandring og innvandringshistorikk, spørsmål om kjønnskategorier, samspillet mellom kvinner og katolske prester, interne maktforhold og styringssystemer, katolsk og teologi og lære og Den katolske kirke som organisasjon. Ved å invitere prester fra katolske migranters hjemland innebærer dette at Den katolske kirke legger til rette for at innvandrere kan videreføre hjemlandskulturen ved katolske arenaer her i Norge. Med utgangspunkt i et generasjonsperspektiv undersøker studien de integrasjonsmessige resultatene av denne formen for flerkulturell og multikulturell organisering.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.title"Hva har vi felles?" - En studie i kulturell kompleksitet og multikulturelle prosesser i Den katolske kirke i Norgeen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorMæland, Sidsel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53767
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50095/3/MaelandSidsel-Hva-har-vi-felles.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata