Hide metadata

dc.contributor.authorThorsen, Olav
dc.date.accessioned2016-03-27T22:00:12Z
dc.date.available2016-03-27T22:00:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationThorsen, Olav. Effekt av forskjellige akseptorer på protonledningsevnen i BaZrO3. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/50021
dc.description.abstractBrenselceller er en viktig del av en fremtidig energimodell. Protonledende keramer kan være effektive ved temperaturer mellom 400 og 700 oC. Et elektrolytisk materiale det forskes mye på er yttriumdopet bariumzirkonat, kalt BZY. Dette materialet har høy bulkledningsevne, men resistive korngrenser. I nyere tid finnes forskning som sier at protoner trappes i materialet som en assosiasjondefekt med akseptor. Akseptorene Y, Gd og Sc undersøkes for trapping i bariumzirkonat. 3 15 mol% dopede prøver (BZY15, BZGd15 og BZSc15) lages og karakteriseres med XRD, SEM, TG og impedansspektroskopi. Ledningsevnemålinger utføres i temperaturintervallet 120-400 oC i våt oksygen. Verdier for bulkledningsevner anvendes i en diffusjonsmodell til å anslå assosiasjonsentalpi for trapping og aktiveringsenergien for fri protonbevegelse. For BZGd15 gir modellen en fri aktiveringsenergi på 16±9 kJ/mol og en assosiasjonsentalpi for trapping på -27±8 kJ/mol For BZSc15 gir modellen en fri aktiveringsenergi på 23±5 kJ/mol og en assosiasjonsentalpi for trapping på -34±4 kJ/mol BZY15 har usikre resultater, men ved å definere en aktiveringsenergi på 17 kJ/mol gis en assosiasjonsentalpi for trapping på -37±1 kJ/molnor
dc.language.isonor
dc.subjectBrenselceller
dc.subjectprotonleder
dc.subjecttrapping
dc.titleEffekt av forskjellige akseptorer på protonledningsevnen i BaZrO3nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-27T22:00:12Z
dc.creator.authorThorsen, Olav
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53718
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50021/1/Masteroppgave-i-materialkjemi-Olav-Thorsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata