Now showing items 1-1 of 1

  • Zakariassen, Else-Merete Bergene (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Bidomenemodellen, utviklet i 1970-årene av Tung, er en meget god og velbrukt modell for å studere den elektriske flyten i hjertet. Denne oppgaven fokuserer i hovedsak på en forenklet versjon av Bidomenemodellen, nemlig ...