Now showing items 1-1 of 1

  • Sagen, Audun (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne oppgaven omhandler kapasitetsberegning av skruer i gjenget blindhull. For skrueforbindelser er det viktig at kapasiteten beregnes i henhold til gjeldende nasjonalt regelverk. For denne type forbindelser inneholder ...