Now showing items 1-1 of 1

  • Qureshi, Asmaa (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Sammendrag I denne oppgaven skal vi studere traseringen til endelig-dimensjonale representasjoner av den ikke-kommutative k-algebraen k<x,y>, generert av to elementer. Vi skal se på traser til elementer i ringen generert ...