Now showing items 1-1 of 1

  • Olsen, Benedicte Mogan (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    En polytop er et legeme i det euklidske rom som avgrenses av et endelig antall hyperplan. Vi kan legge på ulike begrensninger på polytopene og få et ulikt utvalg polytoper. I denne avhandlingen ser vi på polytoper av ulik ...