Now showing items 1-1 of 1

  • Malhi, Navdeep Singh (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne avhandlingen handler om optimal reforsikring. Reforsikring eller reassuranse er en type forsikring som forsikrer et forsikringsselskap. Et forsikringsselskap vil beskytte seg mot fremtidige store krav ved å overføre ...