Now showing items 1-1 of 1

  • Jacobsen, Fredrik (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    I ballistikken er det generelt gjort lite med forskning for å forstå vibrasjoner som oppstår i rifleløp, noe som nok skyldes at det nok er liten økonomisk gevinst ved å forske på finkalibret våpen. Det er derimot gjort mye ...