Now showing items 1-1 of 1

  • Hafnor, Vegar Klem (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Avhandlingen er en del av en større forskning på bimodal sjø. Det er gjort eksperimenter med vindsjø sammen med dønnning, samt bikromatisk bølge bestående av en kort bølge ridende på dønning er genrert i bølgetanken. Det ...