Now showing items 1-1 of 1

  • Dahlen, Tore (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    I oppgaven tas det sikte på å anvende begreper og metoder fra kategoriteori og især toposteori innen kvantefysikken. I den resulterende teorien, "toposfysikk", brukes toposteori (teorien om generaliserte mengdeuniverser ...