Now showing items 1-1 of 1

  • Ali, Imran (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Geodesiske linjer og hyperstrømlinjer er brukt for å visualisere andre ordens tensorer. Dessuten ser vi på en ny måte å fremstille andreordens tensorfelt på. Ved å bruke retning til geodesiske linjer i steden for egenvektorer, ...