Now showing items 1057-1076 of 2600

 • Agra, Agostinho; Dahl, Geir; Haufmann, Torkel Andreas; Pinheiro, Sofia (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  We consider the problem of finding a maximum k-regular induced subgraph of a graph G. Theoretical results are established to compare upper bounds obtained from different techniques, including bounds from quadratic programming, ...
 • Dundas, Bjørn Ian; Jahren, Bjørn (Research report / Forskningsrapport, 1991)
 • Jahren, Bjørn (Research report / Forskningsrapport, 1993)
 • Iliev, Atanas; Ranestad, Kristian (Research report / Forskningsrapport, 1998)
 • Fjellbo, Rune Vegard Skullerud; Rognes, John (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2015)
  The canonical map from the Kan subdivision of a product of finite simplicial sets to the product of the Kan subdivisions is a simple map, in the sense that its geometric realization has contractible point inverses. First ...
 • Næss, Fredrik (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Denne oppgaven omhandler sammenføyninger av åpne tverrsnitt ved bruk av skrueforbindelser. Det er veldig viktig at skrudde sammenføyninger har en hensiktsmessig utforming, og at kapasiteten dimensjoneres “riktig” etter ...
 • Sagen, Audun (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Denne oppgaven omhandler kapasitetsberegning av skruer i gjenget blindhull. For skrueforbindelser er det viktig at kapasiteten beregnes i henhold til gjeldende nasjonalt regelverk. For denne type forbindelser inneholder ...
 • Sjo, Anniken Mjelde (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  Denne oppgaven handler om beregning av risiko for forsikringsutbetalinger ved vindkatastrofer, og hvordan Solvency II gir en forenklet måte å beregne kapitalkrav som skal sikre selskapene fra insolvens med 99.5% sikkerhet. ...
 • Reed, Jon (Research report / Forskningsrapport, 1971)
 • Jorde, Stian (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  Vi har sett på hvordan kinematikken i et irregulært, langkammet bølgefelt utvikler seg når bølgefeltet beveger seg over en grunne. Vi har funnet at den generelle oppførselen til skjevheten til hastighetsmålingene reflekterer ...
 • Natvig, Bent (Research report / Forskningsrapport, 1986)
 • Kern, Marianne; Strøm, Elin (Research report / Forskningsrapport, 1997)
  Sophus Lie og Ernst Motzfeldt traff hverandre i 1857 på Nissens latin- og realskole i Kristiania. Det ble et vennskap som varte livet ut. Ernst Motzfeldt tok vare på de brevene Sophus Lie sendte ham, og de befinner seg i ...
 • Brubak, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2003)
  Buckling of stiffened plates with arbitrarily oriented stiffeners and of shells are considered. The main objective of the work, presented as a thesis for a cand. scient. degree (master equivalent) at the University of Oslo, ...
 • Brænden, Roar (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Airborne photography are used to map zones of potential aquatic vegetation. This is done by statistical classification using different approaches. We use five classes representing different vegetation and landscape zones, ...
 • Wellén, Einar Christopher (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Vi ser på ulike måter å beregne korrelasjon mellom to variable på. Fokus er i stor grad på ordinale og kvantitative data og beregning av korrelasjonsmålene Pearson s r, Kendall s t og Spearman s rang-korrelasjon. Det ...
 • Staxrud, Kristin Brita (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  I denne oppgaven ser vi på trilineære koordinater og hvordan vi ved å skrive på kortform kan regne i disse koordiatene. Ved å regne eksempler om trekanter og sirkler i kartesiske koordinater og på kortform finner vi en ...
 • Gulliksen, Tor H. (Research report / Forskningsrapport, 1972)
 • Devlin, Keith J. (Research report / Forskningsrapport, 1973)
 • Corcuera, José Manuel; Farkas, Gergely; Di Nunno, Giulia; Øksendal, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  The continuous-time version of Kyle's [6] model, known as the Back's [2] model, of asset pricing with asymmetric information, is studied. A larger class of price processes and a larger classes of noise traders' processes ...
 • Rognes, John (Research report / Forskningsrapport, 1992)