Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-21T12:31:11Z
dc.date.available2016-03-21T12:31:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49968
dc.description.abstractI forbindelse med omregulering av et område med dyrket mark til etablering av ny vei og parkeringsanlegg tilknyttet Fyresdal Næringskafe ved Bryggeparken, ble det i tidsrommet 6/05-10/10.2013 utført en arkeologisk utgravning. Innenfor et område pålydende 500 m2, ble det funnet spor etter 23 forhistoriske anlegg, hvorav 12 sikre kokegroper og 11 kullflekker som trolig er rester av kokegroper. Enkelte av kokegropene var forholdsvis godt bevarte, med to-tre faser, mens 11 besto av mindre kullkonsentrasjoner med ujevn form. Det er mulig at kullflekkene skal sees som rester etter flere kokegroper, men fraværet av skjørbrent stein gjør det vanskelig å gi en sikker tolkning. Det er stor sannsynlighet for at kokegropfeltet har vært mer omfangsrikt enn hva denne undersøkelsen kunne påvise. Åtte kullprøver foreligger fra utgravningen, hvorav fem kokegroper er C14-datert. Dateringer viser at det undersøkte området har vært anvendt som en mindre samlingsplass med kokegropaktivitet i eldre romertid (20- 220 calAD). Prosjektleder: Zanette T. Glørstad/Grethe Bukkemoenen_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegropfelt, Bryggeparken, Moland Prestegård, 36/111, Fyresdal, Telemarken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMcGraw, Jessica Leigh
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53672
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49968/1/RPT_T_Fyresdal_Bryggeparken_010215.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata