Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-21T12:04:34Z
dc.date.available2016-03-21T12:04:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49964
dc.description.abstractFrån den 26. oktober till den 21. november 2007 så genomförde Østfold fylkeskommune en arkeologisk registrering av området. Detta då Bjørnstad Sameie vill bygga ut med mera bostäder på platsen. Fylkeskommunen återfann då på lok 1 nio anlägg, på lok 2 åtta anlägg och på lok 3 tre anlägg. Dessa består till största delen av kokgropar, eldstäder och odefinierade nedgrävningar. Lok 3 som bara bestod av tre anlägg blev nedprioriterad och undersöktes ej vidare. Vid våran utgrävning av lok 1 och 2 framkom 155 strukturer. Dessa bestod av 17 kokgropar, fem eldstäder, 20 stolphål, 55 størhål, ett kulturlag, fyra diken och 13 nedgrävningar. Störhålen representeras dock bara av en post i strukturlistan och databasen. Resten avskrevs. Det hade försigått en del naturliga företeelser på fälten som i plan kunde tolkas som arkeologi, därav den höga andelen avskrivna strukturer. De reella strukturerna kunde tyvärr ej placeras i några större system och passas samman i övergripande kontexter. Det är därmed troligt att vi befinner oss i utkanten av en bosättning. Flera indikatorer pekar mot detta. Exempelvis har vi ett lager som är skapat av våtmark i utkanten av lok 2, de har här även kastat sitt avfall. Man skulle inte placera sin bosättning med ett våtmarksområde centralt. Vidare så återfann vi rader med kokgropar. Detta förekommer oftast mellan tunet och inmarken eller inmarken och utmarken. Den bosättning som vi här varit i utkanten av skulle mycket väl kunna ha legat under den moderna bosättningen då det inte är helt ovanligt att man har en kontinuitet på vart man reser sina hus. De stolphål och liknande som ej kunde placeras i kontexter kan mycket väl representera delar av staket, stativ eller kärvar till att torka sin gröda. Våra dateringar placerar oss främst i äldre bronsålder, kring 1300 till 1000 f.Kr. Prosjektleder: Ole Christian Lønaasen_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosättningsspår, Bjørnstad Søndre, 2047/15, 17, 24, Sarpsborg, Østfolden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKile-Vesik, Jakob
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53668
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49964/1/RPT_Ost_Sarpsborg_Bj%C3%B8rnstad_25.03.15.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata