Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-21T11:52:56Z
dc.date.available2016-03-21T11:52:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49962
dc.description.abstractI forbindelse med tilrettelegging av næringsområde og oppføring av lagerbygg på Kloppan, i Farsund kommune, utførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning i perioden 22. september - 24. oktober 2014. Kloppan ligger på Lista-halvøya, nærmere bestemt ved fv. 463, inntil Ore-krysset, mellom tettstedene Vanse og Vestbygda, nord for Farsund lufthavn. Området befinner seg i overgangen mellom flatland i sør og heier innenfor, som er dominert av beiteområder og dyrket mark. Det ble avdekket 2395 m² maskinelt, og påtruffet 243 strukturer samt ardspor. Blant strukturene er det skilt ut to langhus og 6-7 relativt sikre firestolpers konstruksjoner, samt et husområde som kan ha omfattet ett eller to stk. to-skipet langhus. I tillegg ble det påtruffet mulig bunn av to ovner med funn av en del korn, og tre strukturer bestående av tettpakket stein og kulturlag tolket som aktivitetssoner relatert til bruk av ovn. Det ble funnet flere keramikkskår, hvorav noen er ruslemmet, samt slått flint, hvorav en tangespiss med tanning. Det foreligger 20 radiologiske dateringer. Disse strekker seg over et langt tidsspenn, fra eldre bronsealder til midten av middelalder, med vekt på førromersk jernalder. Mot midten av førromersk jernalder omfatter utgravningsområdet trolig et gårdsanlegg, men hovedsakelig bærer lokaliteten et særlig preg av å omfatte gårdsnær produksjon og gårdsøkonomiske aktiviteter. Prosjektleder: Ole Christian Lønaasen_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBoplass med produksjon- og dyrkningsspor, Kloppan, 95/66, Farsund k., Vest-Agderen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53666
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49962/1/RPT_VA_Farsund_Kloppan_021115.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata