Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-21T11:46:13Z
dc.date.available2016-03-21T11:46:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49961
dc.description.abstractOmrådet, på gården Skoge i Hjartdal kommune, registrerades i samband med att tiltakshaver ansökte att få starta en ny odling. Man återfann då 19 kolgropar och en fångstgrop. Utav dessa strukturer så undersöktes sex stycken kolgropar på utgrävningen, från den 11. till den 14. augusti 2014, som denna rapporten behandlar. Alla dessa strukturer var tydliga i plan och låg på ett hogstfält som blivit överväxt av låg vegetation, så som ormbunkar och hallonbuskar. En skogsväg löpte genom området och skog avgränsade det i alla riktningar. Norr om kalhygget kom en skarp stigning uppåt och söder om hygget så lutade det skarpt nedåt. Kolgroparna undersöktes för hand med hjälp av överflatedokumentation och provstick. Det som framkom var sex stycken gropar som alla var runda till mer ovala i formen. Deras storlek låg mellan 3,9 och 6 meter i diameter med ett inre mått mellan 1 och 2,2 m. Kolgroparna eldades med furu och i ett fall med inslag av gran men inga indikatorer på hur veden staplats framkom förutom formen på gropen som isig hjälpt till att bestämma formen på bålet. Inga spår kunde ses angående i vilken riktning kolgroparna tömts men en av dem verkar ha tömts relativt nära att den övergavs då den var näst intill tom på kol. Kolgroparna som undersöktes under denna grävning har främst daterats till medeltiden men två prov har en möjlig datering i nyare tid. Prov 1 till 4 är samlade från 1290 till 1440 e.Kr. medan 5 och 6 hamnar från 1440 till 1650 e.Kr. Prosjektleder: Ingar M. Gundersenen_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper, Skoge, 82/1, Hjartdal, Telemarken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKile-Vesik, Jakob
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53665
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49961/1/RPT_T_Hjartdal_Skoge_230415.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata