Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-21T10:18:27Z
dc.date.available2016-03-21T10:18:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49955
dc.description.abstractUtgravningen ble gjennomført i mai-juni 2014 i forbindelse med realisering av reguleringsplan forgang- og sykkelveg mellom Hausåker og Kvåle. Utgravningsområdet lå i dyrket mark, relativt sentralt og med flere gravhauger og middelalderkirker i nærmiljøet. Ved utgravningen ble det undersøkt kokegroper fra eldre jernalder, hovedsakelig yngre romertid, en slaggrop fra en jernvinneovn av fase I (trolig Eg-typen), fra sen førromersk jernalder, og diverse dyrkningslag, rydningsrøyser under markoverflaten og ardspor, med bruksfaser i romertid og vikingtid. Funnmaterialet omfatter en jerngjenstand og slagg, i tillegg til naturvitenskapelige prøver. Det ble utført åtte radiologiske dateringer. Bjørk var det vanligste treslaget i kullprøvene, ellers ble det funnet furu og selje. Pollenanalyse av dyrkningslag og røyser gav ikke resultater. Metallurgiske analyser viser at slagget fra slaggropen er typisk for produksjonen i eldre jernalder, og i sammensetning hører slagget til en større geografisk region i Oppland-Buskerud. Prosjektleder: Bernt Rundbergeten_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSlaggrop, kokegroper og dyrkningsspor, Hausåker, 42/1, Vestre Slidre k., Opplanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWenn, Camilla Cecilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53662
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49955/1/RPT_Opp_VestreSlidre_Haus%C3%A5ker_240216.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata