Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-15T12:50:19Z
dc.date.available2016-03-15T12:50:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49851
dc.description.abstractI forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av kirkegården til Ottestad kirke i Stange kommune utførte KHM en arkeologisk utgravning i planområdet i perioden 19.05-20.06.2014. Planområdet omfattet deler av innmarken til gården Ottestad Nordre, nordvest for Ottestad kirke. Området består i hovedsak av landbruksarealer med spredt bebyggelse og er et typisk jordbruksområde, med flere registrerte gravminner, hvorav flere på Ottestad gård. Hedmark fylkeskommune utførte en registrering av området i 2009. Planområdet var delt i to av en høyderygg orientert nord-sør. Fra høydedraget helte terrenget ned mot naturlige søkk som omfattet tre myrlendte områder. Under utgravningen ble det flateavdekket 2609 m². Til sammen ble det påtruffet 65 strukturer, hvorav 60 kokegroper, to rydningsrøyser, en nedgravning, et dyrkningslag og et bryggesteinslag. Dateringsresultatene fra utgravningen spenner innenfor tidsrommet 250-610 e.Kr. med vekt på folkevandringstid. Flere av strukturene hadde en atypisk plassering i søkk og vannavsatte, sedimenterte lag. Mange ble også avdekket i dyrkningslag. Makroprøver og radiologiske dateringer fra ulike kontekster indikerer at det har foregått korndyrkning i utgravningsområdet samtidig med relativt utbredt kokegropsaktivitet innenfor et, trolig sammenhengende kokegropsfelt. Funn av dyretenner og bein av storfe, sau/geit, og ubestemt klovdyr og pattedyr i enkelte av kokegropene tilsier at disse har blitt brukt til matlagning. Det er imidlertid usikkert om denne aktiviteten har hatt en rituell kontekst forbundet med gravhauger i nærområdet og/eller myrlendte områder eller om den i likhet med dyrkningen er bosetningsrelatert. Prosjektleder: Jostein Bergstølen_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegroper og dyrkningsspor, Ottestad Nordre, 30/1, Stange Kommune, Hedmark Fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53565
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49851/1/RPT_H_Stange_OttestadNordre_080615.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata