Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-15T12:33:56Z
dc.date.available2016-03-15T12:33:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49847
dc.description.abstractHartevasstrondi hyttefelt ligger rett sør for Hovden sentrum, øverst i Setesdal, på ca. 860- 900 m.o.h. Området preges av blandet skog med hovedsakelig bjørk og litt furu. I vest avgrenser arealet av Rv 9 og Hartevann og mot øst av Hartevassnibba fjellmassiv. Mot nord avgrenser det av ett bekkefar som danner grensen mot naboeiendommen, og mot sør smalner området inn mellom Hartevann og Hartevassnibba. Planområdet er i høy grad bebygd, og består av hyttefelt med tilhørende infrastruktur. Det ble undersøkt i alt 6 kullgroper, gjennom en begrenset utgravning. Det ble lagt et prøvestikk, gjennom lagene i kullgropene. Undersøkelsen ble begrenset til dokumentasjon i plan, og profil, samt uttak av kullprøver i prøvestikkene, for 14Cdatering. I to kullgroper med mulige sidegroper ble profilen lagt slik at relasjonen mellom kullgrop og sidegrop kunne undersøkes. Åtte kullprøver ble sendt til vedartsanalyser hos Helge I Høeg. Av disse ble seks sendt videre til C14-analyse ved Ångströmlaboratoriet ved Uppsala Universitet. Dateringene faller mellom 1010 til 1410 e. Kr. Dette sammenfaller godt med tidligere dateringer fra området. Prosjektleder: Zanette Tsigaridas Glørstaden_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper, Hartevasstrondi, 2/261, Bykle, Aust-Agderen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRuss, Helene
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53566
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49847/1/RPT_AA_Bykle_Hartevasstrondi_100316.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata