Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-14T10:03:29Z
dc.date.available2016-03-14T10:03:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49816
dc.description.abstractI forbindelse med nedleggelse av ny hovedvannledning og avløpspumpeledning fra Midtstranda industriområde i vest til Stasjonsvegen i øst i Hamar kommune, utførte Kulturhistorisk museum (KHM) en arkeologisk utgravning på deler av Åker gård i 2015. Området omfattet dyrket mark sør for gårdsbebyggelsen, umiddelbart nordøst for «Lunden». Hedmark fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk forundersøkelse av planområdet i august 2014, og påviste da en kokegropslokalitet. Åker ligger sentralt på Hedemarken, like utenfor Hamar sentrum. Eiendommen ligger på en forhøyning i landskapet, innerst i Åkervika ved utløpet av Svartelva og Flagstadelva. Plasseringen er sentral, samt strategisk med hensyn til møtested for bygdene rundt Mjøsa og muligheten for å kontrollere store deler av ferdselen på vannet. Kulturmiljøet omkring gården er rikt bestående av før -og etter-reformatorisk monumenter og funn, hvorav flere er av nasjonal betydning. Under utgravningen ble det flateavdekket 1090 m², og til sammen påtruffet 21 kokegroper. Alle strukturene ble snittet, og profilene viste at de fleste kokegropene kun omfattet deler av, eller rester av kullag. Enkelte av strukturene hadde en atypisk plassering i vannavsatte, sedimenterte lag, og de var tilsynelatende orientert mot en vik eller våtmarksområde. Dateringsresultatene fra utgravningen spenner hovedsakelig innenfor tidsrommet folkevandringstid-tidlig merovingertid. Prosjektleder: Frode Iversenen_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegroper, Åker, 7/201, Hamar, Hedmarken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53530
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49816/1/RPT_H_Hamar_%C3%85ker_101215.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata