Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-14T09:49:05Z
dc.date.available2016-03-14T09:49:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49814
dc.description.abstractI forbindelse med revidering av eldre reguleringsplan for Glaim 19/11 og 23 i Rollag kommune, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av fire kullgroper i perioden 11-14 august 2015. Tiltaksområdet lå omtrent 500 meter sør for Veggli sentrum. Det bestod av en liten flate som skrådde mot Nørsteåe, og var delvis bevokst med granskog og delvis av et hogstfelt med mye busker. Sentralt for Veggli er Store Nordmannsslepa som gikk fra Eidfjord opp Måbødalen og Sysendalen, krysset elvene Djupa og Lågen, og kom ned i Uvdal, Numedal. En sidegren gikk lenger sør og kom ned nettopp i Veggli. Her ligger Kjemhus-gravfeltet med nær 40 røyser. Ferdselen over Hardangervidda går også mye lengre tilbake i tid, og Veggli har således trolig vært et sentralt knutepunkt både i jernalder, middelalder og i nyere tid. Kullgropene ble snittet med gravemaskin og dokumentert med foto, tegning og innmåling. Kullprøver ble tatt fra alle de undersøkte gropene og disse er vedartbestemt og radiologisk datert til tidsrommet 1025-1435 e.Kr. som tilsvarer middelalder, med vekt på 1270-1435 e.Kr (senmiddelalder). Prosjektleder: Jostein Bergstølen_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universiteteet i Oslo Arkeologisk sekjson
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper, Glaim, 19/11, 23, Rollag kommune, Buskerud fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53534
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49814/1/RPT_B_Rollag_Glaim_120116.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata