Hide metadata

dc.date.accessioned2016-03-14T08:30:04Z
dc.date.available2016-03-14T08:30:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49810
dc.description.abstractDen arkeologiske undersøkelsen på Brøter ble foretatt i perioden 12.-23.5.2014 i forbindelse med tilrettelegging for boligutvikling i utkanten av Lillestrøm. Det ble hovedsakelig funnet kokegroper, hvorav de fleste er datert til eldre og yngre romertid, men med minst én fra førromersk jernalder. Videre ble en branngrav fra førromersk jernalder, som hadde fremkommet ved Akershus fylkeskommunes registrering gjenfunnet og totalgravd. De åtte radiologiske dateringene fra utgravningen av lokaliteten kan sammen med fylkeskommunens dateringer tyde på tre distinkte, mer intensive bruksfaser i hhv. førromersk jernalder (trolig innen ca. 170-40 f.Kr.), eldre romertid (trolig innen 30-215 e.Kr.) og yngre romertid (trolig innen 235-385 e.Kr.), men dateringene har så pass langt tidsspenn at det alternativt også kan dreie seg om kontinuerlig, men ikke hyppig bruk. I førromersk jernalder var den sørlige delen av lokaliteten i bruk, mens aktiviteten synes å ha flyttet seg nordover i romertid. Kokegropene viste stor variasjon både i form og størrelse. Funnmaterialet fra utgravningen begrenser seg til brente bein og en klump brent leire. I graven ble det funnet menneskebein, mens tre av kokegropene inneholdt dyrebein eller formodentlige dyrebein; samtlige ble osteologisk analysert. Videre ble det undersøkt en mikromorfologisk prøve fra et omfattende lag, som viste seg å være nedtrampete masser i et vått søkk i terrenget. Prosjektleder: Grethe Bjørkan Bukkemoenen_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBranngrav og kokegroper fra eldre jernalder, Brøter Østre, 26/2, Skedsmo kommune, Akershusen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWenn, Camilla Cecilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53529
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49810/1/RPT_A_Skedsmo_Br%C3%B8ter_110316.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata