Hide metadata

dc.contributor.authorStangstuen, Helle Therese
dc.date.accessioned2016-03-11T23:00:14Z
dc.date.available2016-03-11T23:00:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStangstuen, Helle Therese. Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49800
dc.description.abstractForfatter: Helle Therese Stangstuen Tittel: Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet – en kvalitativ undersøkelse. Hovedveileder: Nora Sveaass Biveileder: Tonje Lossius Husum Bakgrunn: Bakgrunnen for undersøkelsen var at det ikke bare er tvang som krenker. Det var derfor interessant å ta for seg krenkelser i et bredere perspektiv, samt å se dette i sammenheng med identitet. Menneskerettigheter utgjør også en del av helhetsforståelsen i oppgaven. Organisering og metode: Utvalget bestod av 8 informanter, som alle hadde vært i kontakt med psykisk helsevern, der 7 av 8 var tilknyttet We Shall Overcome (WSO). Undersøkelsen er kvalitativ, og det ble brukt gruppeintervju, samt individuelle semistrukturerte intervjuer. Undersøkelsen har vært en del av Tonje Lossius Husums postdoktor prosjekt om erfaringer med krenkelser. Prosjektet er tilknyttet Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Husums forskningsprosjekt er en del av en større undersøkelse om psykiske helsetjenester, etikk og tvang (PET prosjektet). Gruppeintervjuet ble utført sammen med Husum, mens de individuelle intervjuene ble utført alene. Analysearbeidet ble gjort på egenhånd. Resultater: Det informantene opplevde mest krenkende var sammenfallende med hva de oppfattet som brudd på menneskerettighetene sine. De opplevde manglende psykologisk oppfølging og manglende medmenneskelighet, som like krenkende som ulike tvangsvedtak. De ga alle uttrykk for at det forekommer en nedvurdering av psykiatriske pasienter blant deler av personalet. Undersøkelsen viser også at det ikke bare er tvang som krenker, da flere av informantene ga uttrykk for å ha blitt krenket under frivillige innleggelser. Et overraskende funn, var at flere informanter beskrev det å bli skrevet ut for tidlig som svært krenkende, til tross for at de i utgangspunktet var tvangsinnlagt. Vedrørende identitet var traumatisk vekst den mest markante identitetsendringen, noe som synes å ha en sammenheng med utvalgets sterke organisasjonstilknytning. Negative identitetsendringer kom klarest til syne indirekte, i form av et utpreget tap av tillit, hovedsakelig rettet mot psykisk helsevern.nor
dc.language.isonor
dc.subjectpsykisk
dc.subjecthelsevern
dc.subjectkrenkelser
dc.subjectidentitet
dc.subjectmenneskerettigheter
dc.subjectorganisasjonstilhørighet
dc.titleMin stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-11T23:00:14Z
dc.creator.authorStangstuen, Helle Therese
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53522
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49800/1/Min-stemme-ble-ikke-hrt--Opplevelse-av-krenkelser-hos-pasienter-i-psykisk-helsevern-og-flger-for-deres-identitet---en-kvalitativ-studie.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata