Hide metadata

dc.contributor.authorBreivik, Ruth Kristina
dc.date.accessioned2016-03-08T23:01:20Z
dc.date.available2016-12-01T23:31:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBreivik, Ruth Kristina. Halshugging av vestlige i Syria og kidnapping av lokale i Nigeria: En komparativ undersøkelse av norske avisers dekning av ekstremistgruppene IS og Boko Haram og deres ofre. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49757
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker de seks norske avisene Vårt Land, Klassekampen, Dagbladet, VG, Dagsavisen og Aftenposten sin redaksjonelle dekning av ekstremistgruppene Boko Haram og Den Islamske Staten (IS) i en periode på tre uker etter to respektive hendelser som gruppene stod ansvarlige for i 2014. Den første hendelsen er halshuggingen av den amerikanske journalisten James Foley utført av IS i Syria i august 2014, og den andre hendelsen tar utgangspunkt i Boko Harams kidnapping av 273 jenter fra en internatskole i Nigeria i april 2014. Med utgangspunkt i disse hendelsene søker oppgaven å avdekke mediedekningens innhold og belyse spesielt de sivile ofrene for gruppenes brutale herjinger. Oppgaven støtter seg på en kvantitativ innholdsanalyse med hensiktsmessige variabler og kategorier. Funnene i oppgaven viser at størrelse og omfanget av mediedekningen er svært ulik. Mediedekningen av IS er om lag 90 prosent større enn dekningen av Boko Haram i de gitte tidsperiodene for undersøkelsene. Et annet funn er at utenlandske ofre får mye større oppmerksomhet sammenlignet med lokale ofre. Dette vises blant annen gjennom den kvantitative analysens variabler som tar for seg bildebruk og beskrivelse av ofrene. Disse funnene kan ses i lys av Herman og Chomskys (1988) begrep om verdige og uverdige ofre, hvor de verdige får mer oppmerksomhet og fokus, mens de uverdige får betydelig mindre oppmerksomhet. Oppgaven også på hvilke tolkningsrammer og kilder avisene bruker i dekningen. De mest fremtredende rammene i mediedekningen er «humanitær» og «militærkonflikt». Oppgaven tar for seg makten som kan ligge bak tolkningsrammer og i den sammenhengen spiller kildene avisene bruker en viktig rolle. I dekningen av Boko Haram bruker de norske avisene primært offisielle kilder fra Nigeria. I dekningen av IS bruker avisene et mer mangfoldig kildegalleri bestående av andre medier og kilder som stammer fra USA, andre NATO-land og Norge.nor
dc.description.abstractThis master thesis examines the media coverage of the two extremist groups, The Islamic State (IS) in Syria and Iraq, and Boko Haram in Nigeria. The analysis focuses on the coverage of two particular events involving the two groups, done by the six Norwegian newspapers Vårt Land, Klassekampen, Dagbladet, Dagsavisen ,VG and Aftenposten. The two events are the beheading of the US journalist James Foley by IS in Syria in August 2014 and the abduction of 273 girls from a boarding school in Nigeria by Boko Haram in April 2014. On the basis of these events this thesis searches to find what kind of content the coverage consists of, emphasizing particularly on the civilian victims resulting from the groups' brutal rampage. The method used in this thesis is a quantitative content analysis which includes appropriate variables and categories. The main finding is first and foremost about the size and scope when it comes to the coverage of the groups. The analysis shows that the media coverage of IS can be said to be about 90 percent larger than the coverage of Boko Haram. Another finding is that of civilian victims, where foreign victims get much more attention in the media coverage than the local victims. This appears among the variable that deal with imagery and description of the victims. These findings can be seen in the light of Herman and Chomsky's (1988) notion of worthy and unworthy victims, where the worthy victims get greater attention and focus, while the unworthy receive significantly less attention. This thesis also looks at which frames and sources the newspapers use. The frames that are most visible are humanitarian and military conflict in terms of the coverage of IS and "humanitarian" in terms of the coverage of Boko Haram. Framing theory (e.g. Entman, 1991) suggests that frames are powerful, which this thesis tries to discuss in terms of which sources the newspapers use. The newspapers primarily use official sources and media outlets from the United States, other NATO countries or Norway, during the three weeks of coverage on IS.eng
dc.language.isonor
dc.titleHalshugging av vestlige i Syria og kidnapping av lokale i Nigeria: En komparativ undersøkelse av norske avisers dekning av ekstremistgruppene IS og Boko Haram og deres ofrenor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-08T23:01:20Z
dc.creator.authorBreivik, Ruth Kristina
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53441
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49757/1/Breivik_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata