Hide metadata

dc.contributor.authorSimonsen, Gita Johanna
dc.date.accessioned2016-03-08T23:00:26Z
dc.date.available2016-03-08T23:00:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSimonsen, Gita Johanna. Dekningen av humanitære krisesituasjoner. En historisk analyse i fem norske aviser.. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49686
dc.description.abstractEn humanitær krise er en global krise, likevel er det flere kriser og hendelser som får liten, ingen eller ubalansert dekning i mediene. Denne masteroppgaven ønsker å avdekke hvordan norske riksaviser dekker humanitære krisesituasjoner, og om det har vært en utvikling i mediedekningen i løpet av de siste tjue årene. Oppgaven besvares av en omfattende kvantitativ innholdsanalyse, og et par kvalitative intervjuer. Innholdsanalysen er basert på artikler produsert i 1994, 2004 og 2014, fra papiravisene Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen, Verdens Gang (VG) og Vårt Land. Oppgavens hovedfunn er at dekningen av humanitære kriser har gått ned, og avisene prioriterer væpnede konflikter høyest. Sultkatastrofer og andre kriser som utspiller seg over lengre tid får minst dekning. Konflikter av en viss størrelse, eller med vestlig tilknytning, er de krisene som får mest dekning. Den norske vinklingen har blitt viktigere, og er ofte hovedtema i artiklene. Papiravisene har blitt mer meningsbærende, og har hatt en økning i antall leserinnlegg siden 1994. Fokuset på kun de største krisene, eller med vestlig tilknytning, blir så stort at det helhetlige bilde av humanitære krisesituasjoner og nød i verden ikke blir tilstrekkelig representert i avisene.nor
dc.description.abstractA humanitarian crisis is a global crisis. Nonetheless, there are multiple crisis and events that get little, nothing, or unbalanced media coverage. This master thesis wishes uncover how Norwegian national newspapers cover humanitarian crisis situations, and whether there has been a development over the last twenty years. The thesis is answered by a comprehensive quantitative content analysis, and a couple of qualitative interviews. The content analysis is based on articles, produced in 1994, 2004 and 2014, from the newspapers Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen, Verdens Gang (VG), og Vårt Land. Some of the key findings are that the coverage of humanitarian crisis situations has decreased, and the newspapers prioritize the armed conflicts the highest. Famines and other crisis that unfold over time receive the least. Conflicts of a certain size, or have a western affiliation, are the crisis situations that receive the most coverage. The Norwegian focus has become more important, and is more often the main theme in the articles. The newspapers include more contributions from readers than before. The focus on the largest humanitarian crisis results in media coverage that is not representative for the actual condition of humanitarian crisis situations in the world.eng
dc.language.isonor
dc.subjecthumanitære
dc.subjectkrisesituasjoner
dc.subjectkvantitativ
dc.subjectinnholdsaanalyse
dc.subjectvæpnede
dc.subjectkonflikter
dc.subjectnaturkatastrofer
dc.subjectsultkatastrofer
dc.subjectsykdomsepidemier
dc.subjectutenriksjournalistikk
dc.titleDekningen av humanitære krisesituasjoner. En historisk analyse i fem norske aviser.nor
dc.titleThe Media Coverage of Humanitarian Crisis Situations. A Historical Analysis in Five Norwegian Newspapers.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-08T23:00:26Z
dc.creator.authorSimonsen, Gita Johanna
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53492
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49686/11/Masteroppgave_GitaSimonsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata