Hide metadata

dc.contributor.authorVoll, Charlotte
dc.date.accessioned2016-03-04T11:13:53Z
dc.date.available2016-03-04T11:13:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationVoll, Charlotte. «Jeg bare leser for å bli ferdig for det meste» - En casestudie av arbeid med lesestrategier i en klasse med minoritetsspråklige elever. Master thesis, University of Oslo, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/49648
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å se på hvordan lesestrategiundervisning foregår i arbeid med minoritetsspråklige elever med behov for særskilt norskopplæring, og hvilke refleksjoner og kunnskaper disse elevene sitter igjen med etter endt undervisning. Minoritetsspråklige elever har ofte vansker knyttet til lesing. Blant annet har de ofte en svakere leseforståelse enn majoritetsspråklige elever i tillegg til manglende motivasjon, metakognisjon og forkunnskaper om temaer. Undervisning av lesestrategier kan på sin side bidra til å lette disse vanskene. De sidestilte problemstillingene for oppgaven lyder: Hvordan underviser en lærer i lesestrategier i en klasse for minoritetsspråklige elever med behov for særskilt norskopplæring? og Hvilken kunnskap om lesestrategier gir elevene uttrykk for etter en lenger periode med lesestrategiundervisning? Problemstillingene har blitt besvart gjennom kvalitative metoder, henholdsvis observasjon og forskningsintervjuer. Analysen av dette materialet viser at lesestrategiundervisningen hovedsakelig er en lærerstyrt, kollektiv prosess der det er lite eksplisitt undervisning, samt et fravær av metaspråk. I tillegg viser analysen at elevene foretrekker andre og flere strategier enn de det har blitt undervist i. Elevene har også relativt manglende kunnskaper om lesestrategier, samt vansker med å snakke om disse. Elevsitatet som er studiens tittel, «Jeg bare leser for å bli ferdig for det meste», kan bidra til å illustrere dette. Oppgaven antyder dermed at det må undervises på en bestemt måte for at elevene skal dra nytte av undervisningen.nor
dc.language.isonor
dc.title«Jeg bare leser for å bli ferdig for det meste» - En casestudie av arbeid med lesestrategier i en klasse med minoritetsspråklige elevernor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-03-04T11:18:43Z
dc.creator.authorVoll, Charlotte
dc.identifier.urnURN:NBN:no-53219
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49648/1/Charlotte---Voll---masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata